Maligayang pagdating sa SFHSA.org

Sinusuportahan ng San Francisco Human Services Agency ang mga indibidwal, pamilya, at komunidad na may mga serbisyong pagkain, pangangalaga sa kalusugan, pananalapi, trabaho, pangangalaga sa bata, at proteksyon. 
中文 Español | русский Tiếng Việt | Filipino | English

Makipag-ugnayan sa

Pangkalahatang Impormasyon: Tumawag sa (415) 557-5000.  

Para sa mas mabilis na tulong sa Programa: Bisitahin ang Makipag-ugnayan  page upang direktang tawagan ang Mga Programa na gusto mong maabot.