Maligayang pagdating sa SFHSA.org

Ang San Francisco Human Services Agency ay ang iyong tahanan para sa tulong sa pagkain, segurong pangkalusugan, suportang pangangalaga, tulong sa pananalapi, pangangalaga sa bata, at iba mapp 
中文 Español | русский Tiếng Việt | Filipino | English

Makipag-ugnay sa

Makipag-usap sa kawani ng HSA upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo at kagawaran. Tumawag ka (415) 557-5000 para sa pangkalahatang impormasyon o bisitahin ang aming Makipag-ugnay sa pahina.

Mangyaring tandaan:  Nagbibigay ang SFHSA limitado ang mga serbisyo sa site sa ngayon. Maaari mong tingnan ang mga uri ng mga serbisyong inaalok sa bawat Serbisyo Center sa aming Mahalagang Serbisyo ng HSA pahina Upang maprotektahan ang aming mga tauhan, kliyente, at komunidad, mask ang kinakailangan kapag bumibisita sa aming Mga Serbisyo sa Serbisyo.