Maligayang pagdating sa SFHSA.org

Ang San Francisco Human Services Agency ay ang iyong tahanan para sa tulong sa pagkain, segurong pangkalusugan, suportang pangangalaga, tulong sa pananalapi, pangangalaga sa bata, at iba mapp 

Makipag-ugnay sa

Makipag-usap sa mga kawani ng HSA nang direkta upang magtanong o makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo at kagawaran. Tumawag (415) 557-5000 para sa pangkalahatang impormasyon o bisitahin ang aming Makipag-ugnay sa pahina.