Lahat ng mga Anunsyo

Home > tungkol sa > Lahat ng mga Anunsyo

Lumipat si San Franciso sa Next Phase of Reopening

Pinapayagan ng Lungsod ang mas maraming mga aktibidad sa negosyo at panlipunan upang magpatuloy sa mga kinakailangang protocol sa kaligtasan sa lugar na nakahanay sa patnubay ng estado.