Lahat ng mga Anunsyo

Ang mga pagkukusa ay nag-aalok ng hanggang sa $ 500 lokal na credit credit at tax stimulus sa mga sambahayan na karapat-dapat para sa San Francisco Working Families Credit.

Nilalayon ng kautusan na mabawasan nang malaki ang mga pagtitipon at mga karagdagang aktibidad sa pagsisikap na patatagin ang mga kaso ng COVID-19 at mapanatili ang kapasidad ng ospital sa buong rehiyon.

Dahil sa COVID-19, nagtulungan ang mga kagawaran ng lungsod at kasosyo sa pamayanan upang ligtas na ipamahagi ang mga pabo sa mga pampublikong lokasyon ng pabahay at mga organisasyong hindi kumikita.

Ang SF Botanical Garden, Conservatory of Flowers, at ang Japanese Tea Garden ay nag-aalok ng libreng pagpasok sa mga tumatanggap ng tulong sa pagkain ng gobyerno at mga benepisyo ng Medi-Cal.

Nagsusulong ang kampanyang We Will Recover ng mga pagkilos na maaaring gawin ng San Franciscans upang suportahan ang paggaling ng Lungsod mula sa COVID-19.

Ang unang yugto ay nagsisimula ng plano upang tuluyang ilipat ang 2,300 katao mula sa mga hotel at sa matatag na mga solusyon sa pabahay.

Ang pagkaantala ay nakakaapekto sa mga aktibidad at negosyong naka-iskedyul na muling buksan sa Nobyembre 3. Ang mga nakabukas na ay maaaring magpatuloy sa pagpapatakbo.

 

TrabahoNOW! Lumalaki ang programa ng higit sa $ 7 milyon upang suportahan ang 3,600 na subsidized na mga pagkakalagay sa trabaho ng daan-daang mga lokal na employer.

Ang Lungsod ay nakikipagsosyo sa nonprofit na Shanti Project upang magbigay ng isinapersonal na mga serbisyo sa pick-up at drop-off na ballot sa mga humihiling ng tulong.

Ang muling pagbubukas ng mga tanggapan at pagpapalawak ng kakayahan sa mga negosyo tulad ng fitness studio, restawran, lugar ng pagsamba, personal na serbisyo, mga pasilidad sa libangan, at marami pa.

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?