Lahat ng mga Anunsyo

Tahanan > Tungkol sa > Lahat ng mga Anunsyo

Lumipat si San Franciso sa Next Phase of Reopening

Pinapayagan ng Lungsod ang higit na mga aktibidad sa negosyo at panlipunan upang ipagpatuloy ang mga kinakailangang protokol sa kaligtasan sa lugar na nakahanay sa patnubay ng estado.