Lahat ng mga Anunsyo

Ang mga libreng sentro ng tulong sa buwis ay bukas na ngayon upang matulungan ang mga San Franciscan na i-maximize ang kanilang mga refund at mag-apply para sa San Francisco Working Families Credit (WFC).

"Ang panuntunan ay isang mapang-abusong pag-atake sa aming mga komunidad na imigrante na idinisenyo upang mapili ang aming pinaka-mahina na residente sa pagitan ng mga serbisyong kritikal o mananatili sa US

Susuportahan ng plano ang 17 mga klase na nanganganib na maputol dahil sa pagsisikap ng City College of San Francisco na matugunan ang mga kakulangan sa operating. 

Ang kauna-unahan na pinopondohan ng publiko ng diaper bank ng bansa ay nagpapalawak sa isang programang pangkaligtasan sa nutrisyon, pagdodoble ng bilang ng mga libreng diaper na magagamit sa mga sanggol sa Lungsod.

Sa halos 200,000 katao na lumikas bilang resulta ng sunog, nagbukas ang San Francisco ng isang pansamantalang lugar ng kapahamakan upang matulungan ang mga taong nawala.

Nakatutulong ang kampanya na bumuo ng isang mas mapagmalasakit at masaganang pamayanan kung saan ang bawat isa — anuman ang kanilang edad — ay nabibigyan ng pantay na oportunidad.

Pinahihintulutan ng pondo ang 2,500 na mga tagapagturo na mag-aplay para sa isang stipend na humigit-kumulang na $ 4,000 bawat taon ng kalendaryo para sa tatlong taon. 

Ang kwalipikadong San Franciscans ay maaari pa ring bisitahin ang 15 mga kalahok na museo at institusyong pangkultura para sa LIBRE bago magtapos ang programa noong Setyembre 2. 

 

Ang demanda na ito ay tungkol sa pagprotekta sa ating mga residente at tumayo laban sa isang patakaran na makakaapekto sa kagalingan ng maraming San Franciscans.

Bago gumawa ng anumang agarang pagkilos o pagtalikod sa mga mahahalagang serbisyo, hinihimok namin ang nababahala sa San Franciscans na kumunsulta sa isang abugado na nakabase sa lungsod na inaprubahan ng lungsod.

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?