Lahat ng mga Anunsyo

Ang San Francisco ay kapansin-pansing mapalakas ang bilang ng mga resto sa parke na may mga kawani na sinubaybayan.

Ang SF Dept. ng Aging and Adult Services (DAAS) ay nagho-host ng mga pagsasanay noong Hunyo 11-15 para sa mga matatandang matatanda upang protektahan ang kanilang sarili laban sa mga scam sa pananalapi.

 

Ang HSA ay nagsasagawa ng isang pampublikong pagpupulong sa Hunyo 11, 2018 na humihiling ng feedback mula sa mga stakeholder sa isang bagong modelo para sa mga serbisyong pang-emergency para sa pagpapalakas sa mga kabataan na may masidhing pangangailangan sa pag-uugali.

Ang kasosyo sa HSA at Contra Costa County sa isang network ng pagbisita sa pamilya upang suportahan ang mga batang alaga ng San Francisco na naninirahan sa East Bay.

 

Ang aming mga puso ay labis na mabigat nang marinig ang balita ng pagdaan ni Mayor Edwin M. Lee.

Ang mga programa sa pagkain at grocery na pinondohan ng Kagawaran ng Aging at Mga Serbisyo sa Pang-adulto ay nakakatulong upang maiwasan ang mga negatibong resulta sa kalusugan

Ang forum ng komunidad ay nagtatampok ng kritikal na papel na ginagampanan ng CalFresh sa paglaban sa pagkagutom at pagtanggal ng mga alamat tungkol sa pakikilahok ng mga imigrante sa mga benepisyo sa nutrisyon.

Ang mga pamumuhunan ay magpapalawak sa mga hakbangin sa Opisina ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon upang magbigay ng mga serbisyo sa pangangalaga ng bata para sa mga pamilyang nakikitungo sa kawalan ng tirahan

Hinikayat ng San Francisco ang mga kinatawan ng Kongreso na protektahan ang ACA

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?