Tahanan > tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Komite ng Panlalawig sa Dignity Fund at Advisory Committee > Hulyo 27, 2020 Pagpupulong ng Komite sa Panukalang-batas at Pagpapayo ng Dignity Fund