Tahanan > tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Disability at Aging Services Commission

Disability at Aging Services Commission

Ang Komisyon na ito ay nangangasiwa sa aming mga serbisyo na may kaugnayan sa mga matatandang matatanda at matatanda na may kapansanan.

Ang Komisyon sa Kapansanan ng San Francisco at Kapansanan at Aging Services, dating ang Aging at Adult Services Commission, ay isang komisyon ng charter ng Lungsod at County ng San Francisco na nagbibigay ng pangangasiwa sa Kagawaran ng Disability at Aging Services (DAS). Ang layunin ng Komisyon ay upang bumuo, suriin, at aprubahan ang mga layunin, layunin, plano, at programa at itakda ang mga patakaran na naaayon sa pangkalahatang layunin ng Lungsod at County na itinatag ng Alkalde at ng Lupon ng Mga Superbisor. Para sa karagdagang impormasyon, suriin ang buong Komisyon Pahayag ng Layunin at Pahayag ng Mga Hindi Katumbas na Gawain.

Ang Komisyon ay nagtatag ng isang buwanang pampublikong pagpupulong upang maisakatuparan ang mga tungkulin nito. Ang mga pagpupulong ay gaganapin sa unang Miyerkules ng buwan sa 10:00 am. Manood nang live sa SFGovTV Channel 26 o SFgovTV.org

Ang aming mga Komisyoner

Pangulo - Martha Knutzen
Pangalawang Pangulo - Janet Y. Spears
Komisyonado - Sascha Bittner
Komisyonado - si Michelle Carrington
Komisyoner - Wanda Jung
Komisyoner - Nelson Lum
Komisyonado - Barbara Sklar

Kung nais mong makatanggap ng mga buwanang agenda ng Disability and Aging Services Commission, magpadala ng isang kahilingan sa email Jasmine.Bellow@sfgov.org.

Impormasyon sa Pagpupulong

KATOTOHANAN NG GAWAIN NG GAWAIN

2021

Disyembre 01, 2021, Komisyon Docket
Nobyembre 03, 2021, Paunawa sa Pagkansela
Oktubre 06, 2021, Komisyon Docket
Setyembre 01, 2021, Komisyon Docket
Agosto 04, 2021, Paunawa sa Pagkansela
Hulyo 16, 2021, Komisyon Docket
Hulyo 07, 2021, Abiso sa Pagkansela
Hunyo 02, 2021, Komisyon Docket
Mayo 05, 2021, Komisyon Docket
Abril 07, 2021, Komisyon Docket
Marso 03, 2021, Komisyon Docket
Pebrero 03, 2021, Commission Docket
Enero 06, 2021, Commission Docket

2020

Disyembre 02, 2020, Komisyon Docket
Nobyembre 04, 2020, Komisyon Docket
Oktubre 07, 2020, Komisyon Docket
Setyembre 02, 2020, Komisyon Docket
Agosto 05, 2020, Komisyon Docket
Hulyo 14, 2020, Komisyon Docket
Hunyo 03, 2020, Komisyon Docket
Mayo 06, 2020, Komisyon Docket
Abril 01, 2020, Komisyon Docket
Marso 04, 2020, Komisyon Docket
Pebrero 05, 2020, Commission Docket
Enero 10, 2020, Commission Docket
Enero 2020 Pagbabago ng Pagpupulong

2019

Disyembre 4, 2019, Commission Docket
Nobyembre 6, 2019, Commission Docket
Oktubre 2, 2019, Commission Docket
Setyembre 4, 2019, Commission Docket
Agosto 7, 2019, Commission Docket
Hulyo 3, 2019, Abiso sa Pagkansela
Hunyo 5, 2019, Commission Docket
Mayo 1, 2019, Commission Docket
Abril 3, 2019, Commission Docket
Marso 6, 2019, Commission Docket
Pebrero 15, 2019 Commission Docket
Enero at Pebrero 2019 Mga Pagbabago at Pagpapansya ng Pulong 

2018

Disyembre 5, 2018 Commission Docket
Nobyembre 14, 2018 Commission Docket
Nobyembre 2018 Paunawa sa Pagbabago ng Komisyon
Oktubre 3, 2018 Commission Docket
Setyembre 5, 2018 Commission Docket
August 15, 2018 Komisyon Docket
Agosto 1, 2018 Abiso sa Pagkansela ng Pagpupulong
Hunyo 20, 2018 Commission Docket
Hunyo 6, 2018 Commission Docket
Mayo 2, 2018 Commission Docket
Abril 4, 2018 Pinagsamang Pagdinig sa Publiko
Abril 4, 2018 Abiso sa Pagkansela ng Pagpupulong
Marso 7, 2018 Commission Docket
Pebrero 13, 2018 Commission Docket
Enero 3, 2018 Commission Docket

2017

Disyembre 6, 2017 Commission Docket
Nobyembre 1, 2017 Commission Docket
Oktubre 4, 2017 Commission Docket
Setyembre 6, 2017 Commission Docket
Agosto 2, 2017 Abiso sa Pagkansela ng Pagpupulong
Hulyo 5, 2017 Commission Docket
Hunyo 7, 2017 Commission Docket
Mayo 3, 2017 Commission Docket
Abril 5, 2017 Commission Docket
Marso 1, 2017 Paunawa sa Pagkansela ng Pagpupulong
Pebrero 15, 2017 Commission Docket
Pebrero 1, 2017 Commission Docket
Enero 4, 2017 Commission Docket

2016

Disyembre 2016 Abiso sa Pagkansela ng Pagpupulong
Nobyembre 2, 2016 Commission Docket
Oktubre 5, 2016 Commission Docket
Setyembre 7, 2016 Commission Docket
August 3, 2016 Komisyon Docket
Hulyo 2016 Abiso sa Pagkansela ng Pagpupulong
Hunyo 22, 2016 Commission Docket
Hunyo 1, 2016 Commission Docket

Para sa naunang mga dokumento ng Komisyon, mangyaring makipag-ugnay kay Jasmine Bellow, Komisyonado ng Komisyon, sa (415) 307-0609.

karagdagang impormasyon

Pag-access sa Kapansanan

  • Ang City Hall ay maa-access sa mga taong gumagamit ng mga wheelchair at iba pang mga aparato na tumutulong sa kadaliang kumilos. Magagamit ang mga ramp sa Grove, Van Ness, at mga pasukan ng McAllister.
  • Ang mga nakakatulong na aparato sa pakikinig, pag-caption ng real time, mga mambabasa, malalaking agenda sa pag-print, o iba pang mga tirahan ay magagamit kapag hiniling. Mangyaring makipag-ugnay kay Jasmine Bellow, Komisyon ng Kalihim, sa (415) 307-0609, hindi bababa sa 48 oras bago ang pulong para sa mga tiyak na kahilingan.    

Mga serbisyo sa pagsalin

  • Ang mga tagapagsalin ng sign sign at interpreter para sa mga wikang iba sa Ingles ay magagamit kapag hiniling. Mangyaring makipag-ugnay kay Jasmine Bellow, Komisyon ng Kalihim, sa (415) 307-0609, hindi bababa sa 48 oras bago ang pulong para sa mga tiyak na kahilingan.    

Para sa karagdagang impormasyon, suriin ang Komisyon Madaling Makita ang Patakaran sa Pagpupulong

Mga subkomite sa Aging and Adult Services Commission

Disable at Aging Services Pinagsamang Komite ng Batasan

Sinusubaybayan ang lahat ng may-katuturang batas ng Pederal, Estado, at lokal at gumagawa ng mga rekomendasyon sa mga posisyon sa panukalang batas sa Komisyon at Advisory Council.

Matuto Nang Higit pa

Nominating Committee para sa Kagawaran ng Aging at Mga Serbisyo sa Pang-adulto

May pananagutan para sa pagpili ng mga kasapi sa Advisory Council at Komisyon ng Kagawaran.

Matuto Nang Higit pa

Komite ng Pananalapi sa Kapansanan at Aging Serbisyo

Responsable para sa pagsusuri ng taunang panukalang badyet ng Kagawaran at pagbibigay ng mga rekomendasyon sa Komisyon.

Matuto Nang Higit pa

Makipag-ugnay sa

Para sa mga katanungan tungkol sa Komisyon o Mga Sub-Komite, pagpupulong, pag-access, o item ng agenda, makipag-ugnay kay Jasmine Bellow, Kalihim ng Komisyon, sa (415) 307-0609.