Tahanan > tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Disability at Aging Services Commission > Komite ng Pananalapi sa Kapansanan at Aging Serbisyo

Kagawaran ng Disability at Aging Services Komite ng Pananalapi sa Kapansanan at Aging Serbisyo

Sinusuri ng Komite sa Pananalapi sa Kapansanan at Mga Serbisyo sa Pagtanda ang mga pagkilos na nauugnay sa mga item sa badyet at nagbibigay ng mga ulat at rekomendasyon para sa Disability at Aging Services Commission upang bumoto sa. Ang Komite ay nagpupulong kung kinakailangan 9:30 ng umaga sa Kagawaran ng Disability at Aging Services mga tanggapan sa 1650 Mission Street, 5th floor, sa Golden Gate Room. 

Commissioners

Pangulo - Martha Knutzen
Pangalawang Pangulo - Janet Y. Spears
Komisyoner - Nelson Lum

Makipag-ugnay sa

Para sa anumang mga katanungan, mga kahilingan para sa mga akomodasyon sa pag-access o upang suriin ang mga dokumento na tinukoy sa mga agenda, mangyaring makipag-ugnay sa Bridget Badasow sa pamamagitan ng telepono sa (415) 355-3509 o E-mail sa bridget.badasow@sfgov.org.

Mangyaring gumawa ng mga kahilingan para sa mga accommodation na ma-access ng hindi bababa sa 48 oras bago ang pulong.