Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Abril 26, 2017 pulong ng Human Services Commission