Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Pebrero 12, 2020 Espesyal na Pagpupulong ng Human Services Commission