Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Enero 23, 2020 pulong ng Human Services Commission