Tahanan > tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Enero 25, 2018 pulong ng Human Services Commission