Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Enero 27, 2022 Regular na Pagpupulong ng Human Services Commission

Commission ng Human Services Mga Agenda, Minuto, at Mga Dokumento sa Pagsuporta

Enero 27, 2022

Mga Agenda at Minuto

Pagsuporta sa Mga Dokumento