Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Hunyo 23, 2016 Mga Serbisyo ng Human Services Agendas, Minuto at Mga Dokumento sa Pagsuporta