Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Hunyo 27, 2019 pulong ng Human Services Commission