Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Hunyo 28, 2018 pulong ng Human Services Commission