Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Hunyo 8, 2020 Espesyal na Pagpupulong ng Human Services Commission