Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Marso 10, 2022 Espesyal na Pagpupulong ng Komisyon