Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Marso 22, 2018 pulong ng Human Services Commission