Tahanan > tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Marso 23, 2017 pulong ng Human Services Commission