Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Mayo 23, 2019 Pulong ng Komisyon sa Mga Serbisyo ng Tao