Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Mayo 25, 2017 Pulong ng Komisyon sa Mga Serbisyo ng Tao