Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Mayo 27, 2021 Pulong ng Komisyon sa Mga Serbisyo ng Tao

Commission ng Human Services Mga Agenda, Minuto, at Mga Dokumento sa Pagsuporta

Mayo 27, 2021

Mga Agenda at Minuto

Pagsuporta sa Mga Dokumento