Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Nobyembre 16, 2016 Pagpupulong ng Human Services Commission