Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Nobyembre 21, 2019 Pagpupulong ng Human Services Commission