Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Oktubre 22, 2020 Pagpupulong ng Human Services Commission