Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Oktubre 26, 2017 Pagpupulong ng Human Services Commission