Pang-matagalang Pangangalaga sa Coordinating Council (LTCCC) Tulong sa Living Facility Living (ALF)

Natugunan ng pansamantalang workgroup na ito ang pagkakaroon ng nakatulong na pamumuhay para sa mga taong may mababang kita at mga diskarte upang mapagbuti ang pagkakaroon. Tingnan ang ulat ng workgroup, Pagsuporta sa Affordable assisted Living sa San Francisco, Enero 2019

Ang workgroup na ito ay hindi na natutugunan, ngunit maaari mong ma-access ang mga nakaraang agenda ng pagpupulong at minuto sa ibaba.  

Makipag-ugnay sa Valerie Coleman sa (415) 355-3681 or valerie.j.coleman@sfgov.org para sa karagdagang impormasyon.

Mga Agenda sa Pagpupulong at Minuto

2018

Nobyembre 2, 2018:  adyenda | minuto
Setyembre 21, 2018: adyenda | minuto
Agosto 10, 2018: adyenda | minuto