Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Komite ng Advisory ng OECE Citizens

Tanggapan ng Maagang Pag-aalaga at Edukasyon (OECE) Committee ng Advisory ng Citizens

Bisitahin ang Website ng OECE para sa impormasyon at mapagkukunan na may kaugnayan sa Citizens Advisory Committee (CAC).

Ang Office of Early Care and Education (OECE) Citizens Advisory Committee (CAC) ay gumawa ng mga rekomendasyon sa OECE patungkol sa misyon ng Kagawaran na magbigay ng maagang edukasyon para sa mga batang edad zero hanggang lima sa San Francisco at iba pang mga kagawaran ng Lungsod na kasangkot sa mga inisyatibo ng maagang edukasyon. Pinapayuhan din ng Komite ang OECE sa pagbuo ng isang estratehikong plano at isang panukala para sa pagpapalawak ng mataas na kalidad na maagang edukasyon sa San Francisco, at nag-aalok ng kadalubhasaan sa mga lugar ng patakaran, pagpaplano, pakikipagtulungan, at madiskarteng pakikipagtulungan.  

Bisitahin ang website ng OECE para sa karagdagang impormasyon na nauugnay sa CAC, kasama ang mga miyembro nito, iskedyul ng pagpupulong, mga agenda, at minuto.