Tahanan > Tungkol sa > Departamento > San Francisco Department of Early Care (DEC)

Mga Kagawaran ng SFHSA San Francisco Department of Early Care (DEC)

Tinutulungan ng DEC na matiyak ang access sa mataas na kalidad na maagang pangangalaga at edukasyon para sa lahat ng bata. 

Ang OECE ay ang departamento ng SFHSA na tumutulong sa mga pamilya ng San Francisco na ma-access at magbayad para sa mataas na kalidad na maagang pangangalaga at edukasyon para sa mga batang edad 0-5.  

Bisitahin ang Dwebsite ng EC para sa mga detalye kung paano sinusuportahan ng DEC ang maagang pag-aaral, mga kasosyo sa mga organisasyon ng komunidad, at isinusulong ang patakaran sa edukasyon, 

Kailangang maghanap ng tagapagbigay ng pangangalaga at edukasyon ng maagang bata?  Matutulungan ka ng DEC na makapagsimula

Makipag-ugnayan

Website: www.sfoece.org

Mailing Address: Opisina ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon, PO BOX 7988, San Francisco, CA 94120

rental: Office of Early Care & Education, 1650 Mission Street, Suite 312, San Francisco, CA 94103

telepono: (415) 355-3670

fax: (415) 557.5615