Tahanan > tungkol sa > Ang aming Story > Pamumuno ng HSA

Pamumuno ng SFHSA

Executive Director Trent Rhorer

Trent Rhorer

Executive Director, Human Services Agency

Matuto Nang Higit pa
Shireen McSpadden

Shireen McSpadden

Executive Director, Disability at Aging Services

Matuto Nang Higit pa
Ingrid Mezquita, Direktor ng OECE

Ingrid Mezquita

Direktor, Opisina ng Maagang Pag-aalaga at Edukasyon

Matuto Nang Higit pa
Deputy Director Noelle Simmons

Noelle Simmons

Deputy Director, Economic Support at Self-Sertiency

Matuto Nang Higit pa
Deputy Director Daniel Kaplan

Dan Kaplan

Deputy Director, Pananalapi at Pangangasiwa

Matuto Nang Higit pa
Deputy Director Susie Smith

Susie Smith

Deputy Director, Patakaran at Pagpaplano

Matuto Nang Higit pa
Joan Miller, Deputy Director, Family and Children Services

Joan Miller

Deputy Director, Family and Children Services

Matuto Nang Higit pa
Jill Nielsen

Jill Nielsen

Deputy Director ng Mga Programa, Kagawaran ng Kapansanan at Mga Serbisyo ng Aging

Matuto Nang Higit pa
Cindy Kauffman

Cindy Kauffman

Deputy Director ng Community Services, Department of Disability and Aging Services

Matuto Nang Higit pa
Chandra Johnson, Direktor ng Komunikasyon

Chandra Johnson

Direktor ng Komunikasyon, Human Services Agency

Matuto Nang Higit pa