Tahanan > Tungkol sa > Mga Mapagkukunan ng Pagkapribado

Mga Mapagkukunan ng Pagkapribado

Paunawa ng Mga Kasanayan sa Pagkapribado

Inilalarawan ng Abiso ng Mga Kasanayan sa Privacy ng HSA kung paano maaaring magamit at isiwalat ang impormasyong medikal tungkol sa iyo, pati na rin kung paano mo maa-access ang impormasyong ito.

Ingles | Espanyol | 中文 | русский | Pilipino | Tiếng Việt

Tanong?

Makipag-ugnay sa Privacy Office ng HSA kung mayroon kang anumang mga katanungan.

telepono: (844) 415-4905 or (415) 503-4908
email: HSAPrivacyOffice@sfgov.org