Tahanan > tungkol sa > Mga Ulat + Publikasyon > Ang Welfare sa Bata at Maagang Edukasyon

Ang Welfare sa Bata at Maagang Edukasyon

Maagang Pag-aalaga at Edukasyon

Ang Opisina ng Maagang Pag-aalaga at Edukasyon (OECE) nagpapanatili ng kanilang sariling website, kung saan mahahanap mo ang kanilang mga plano, patakaran, at impormasyon ng Lungsod na may kaugnayan sa pagsusuri ng piskal at pakikipag-ugnayan sa stakeholder. Bisitahin ang kanilang website upang makita ang Mga Dokumento ng Patakaran at Pagpaplano ng OECE.