Tahanan > tungkol sa > Nagtatrabaho sa HSA

Nagtatrabaho sa Human Services Agency (HSA)

Sumali sa ahensya ng Lungsod ng San Francisco at County na tumutulong sa 225,000 na residente bawat taon na matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan para sa seguridad ng pagkain, kalusugan, kaligtasan, edukasyon, at suporta sa suporta.

Kung nais mong sumali sa isa sa nangungunang mga ahensya ng serbisyong pantao sa bansa, gumana para sa HSA. Kami ay palaging naghahanap ng mga dedikadong propesyonal upang patakbuhin ang bawat aspeto ng aming ahensya - mula sa 60+ mga programa ng serbisyo ng tao sa loob ng aming tatlong kagawaran sa IT, pananalapi, pagpaplano, pagsisiyasat, at operasyon.

Marami pa sa Paggawa sa HSA

Makipag-ugnay sa

Email hsa.personnel@sfgov.org o tawagan (415) 557-5561 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa proseso at kinakailangan ng HSA.

pagbisita sfgov.org para sa isang komprehensibong paglalarawan ng proseso ng pag-upa sa San Francisco at County.

Bisitahin ang HSA sa LinkedIn.