Tahanan > Makipag-ugnayan sa > Mga Lokasyon > 77 Otis Service Center

77 Otis Service Center

Ang 77 Otis Street ay mananatiling sarado habang ginagawa naming mas ligtas para sa iyo at sa aming mga tauhan na ipagpatuloy ang oryentasyon at pagsasanay para sa Mga Serbisyong Suportado ng In-Home (IHSS). 

    Tungkol sa Lokasyong Ito

    Ang 77 Otis Street ay nananatiling sarado habang ginagawa namin itong mas ligtas para sa iyo at sa aming tauhan. Inaasahan namin ang muling pagbubukas upang maipagpatuloy namin ang aming oryentasyon at pagsasanay sa elektronikong oras ng takdang oras para sa Mga Tagabigay ng Pangangalaga at Mga Tatanggap ng Pangangalaga na may Mga Serbisyong Suporta sa In-Home (IHSS). 

    Bumalik dito para sa mga update sa muling pagbubukas ng 77 Otis Street.