Home > Makipag-ugnay sa > lokasyon > 77 Otis Service Center

77 Otis Service Center

Ang sentro na ito ay nagbibigay ng oryentasyon at pagsasanay sa oras ng elektroniko para sa Mga Tagabigay ng Pangangalaga at Mga Tatanggap ng Pangangalaga na may Mga Serbisyo sa Pag-aalaga sa Home-Home (IHSS).

Ang mga serbisyong ito ay sa pamamagitan lamang ng appointment.

  Tungkol sa Lokasyong Ito

  Orientation ng Tagabigay ng Pangangalaga ng IHSS

  Oras: Martes - Huwebes, sa pamamagitan lamang ng appointment

  Rehistrasyon at Pagsasanay sa Electronic Timesheet

  Oras: Lunes at Biyernes, sa pamamagitan lamang ng appointment

  Mga Detalye ng appointment

  Para sa isang appointment, tumawag (415) 557-6200, Lunes - Biyernes, 8:00 am - 5:00 pm