Tahanan > Makipag-ugnay sa > Mga Lokasyon ng SFHSA Service Center

Mga Lokasyon ng SFHSA Service Center

Nag-aalok ang HSA Service Center ng mga limitadong serbisyo habang ginagawa namin silang mas ligtas para sa iyo at sa aming kawani. Hanggang sa ganap naming muling buksan, mangyaring mag-apply para at mapanatili ang iyong mga benepisyo sa online hangga't maaari. Maaari ka ring tumawag sa amin para sa tulong o bisitahin ang isa sa aming mga lobby ng Service Center kung kailangan mong gumamit ng telepono o computer para sa suporta sa serbisyo. 

Tingnan ang mga lokasyon ng aming mga limitadong serbisyo — kasama ang mga drop box at diaper pickup — sa aming Mahalagang Serbisyo ng HSA pahina.

Mangyaring tandaan: Kinakailangan ang mga maskara kapag bumibisita sa aming Mga Sentro ng Serbisyo upang maprotektahan ang aming mga tauhan, kliyente, at komunidad,