Tahanan > Makipag-ugnay sa > Mga Lokasyon ng SFHSA Service Center

Mga Lokasyon ng SFHSA Service Center

Nag-aalok ang HSA Service Center ng mga limitadong serbisyo habang ginagawa namin silang mas ligtas para sa iyo at sa aming kawani.

Hanggang sa ganap naming muling buksan, mangyaring mag-apply para at mapanatili ang iyong mga benepisyo sa online hangga't maaari. Maaari ka ring tumawag sa amin para sa tulong o bisitahin ang isa sa aming mga lobi ng service center kung kailangan mong gumamit ng telepono o computer para sa suporta sa serbisyo. 

Ang mga drop box para sa mga papeles ng HSA at pickup ng diaper ay magagamit din sa maraming mga lokasyon ng HSA.