Tiyaking suriin ang website ng bawat serbisyo para sa kumpletong mga detalye ng pagiging karapat-dapat. 

Affordable Connectivity Program (ACP): Binabawasan ng bagong pederal na programang ito ang mga singil sa internet ng $30 bawat buwan. Nag-aalok din ng isang beses na diskwento na hanggang $100 para sa isang laptop, desktop computer, o tablet na binili sa pamamagitan ng isang kalahok na provider. Kwalipikado ka para sa ACP kung nakatanggap ka sa mga serbisyo ng CalFresh, Medi-Cal, SSI, WIC, o Lifeline.

Bawasan ang iyong multa o bayarin mula sa paradahan, MUNI, paghila, pang-boot na sasakyan, silid-aklatan, suporta sa bata, probasyon, paniniwala, at mga tawag sa mga nakakulong na miyembro ng pamilya. Karagdagan kaalaman

Ang San Francisco Diaper Bank ay namamahagi ng mga libreng diapers sa mga sambahayan ng CalFresh at CalWORK na may mga batang wala pang tatlong taong gulang. Ang bawat bata ay maaaring makakuha ng hanggang sa dalawang kaso ng mga libreng diapers bawat buwan. Karagdagan kaalaman.

  • Ang Amazon Prime Membership: May kasamang libreng pagpapadala sa mga pagbili, streaming pelikula at palabas sa TV, mga deal sa pamimili kabilang ang pagkain ng sanggol at mga lampin
  • Pagtutugma ng Market: Pagdududa ang iyong mga dolyar ng CalFresh kapag bumili ka ng hanggang $ 10 sa sariwang ani sa mga kalahok na merkado ng mga magsasaka
  • Programang Pambansa at Tanghalian sa National School: Libreng agahan at tanghalian sa paaralan para sa mga mag-aaral sa sambahayan ng CalFresh at iba pang mga programa sa tulong ng publiko
  • Rainbow Grocery: 10% na diskwento sa lahat ng mga item sa pagkain para sa mga mamimili na 60+ taong gulang at may-hawak ng card ng EBT
  • Programa ng Pagkain sa Restaurant: Tumatanggap ng EBT card para sa pagbili ng mga inihandang pagkain 

  • Mga Scholarship sa Libangan ng Kabataan: 75% -100% diskwento sa lahat ng mga programa sa Parke at Recreation, kabilang ang mga kampo ng tag-init! 
  • Mga Museo ng San Francisco para sa Lahat: Ang program na ito ay nagbibigay ng mga residente na may mababang kita na may libre o nabawasan na pagpasok sa 20 mga lokal na museo at sentro ng kultura. Magagamit ang diskwento hanggang sa apat na indibidwal bawat EBT card.
  • Touchstone Climbing: Nag-aalok ng mga diskwento para sa mga day pass, mga klase, at mga youth camp sa kanilang mga gym na matatagpuan sa buong Lungsod. Magtanong tungkol sa Access to Climbing (ATC) Day Pass sa halagang $10 lang.

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?