Tahanan > Libreng Mga Diaper para sa Mga Bahay na Pantahanan ng CalFresh at CalWORK

Libreng Mga Diaper para sa Mga Bahay na Pantahanan ng CalFresh at CalWORK

Ang San Francisco Diaper Bank ay nagbibigay ng isang libreng buwanang supply ng mga diaper sa CalWORKs o CalFresh na mga sambahayan na may mga batang wala pang tatlong taong gulang. Ang bawat karapat-dapat na bata ay maaaring makatanggap ng hanggang sa dalawang mga kaso ng mga lampin bawat buwan. Mangyaring tandaan: Ang pakikilahok sa Diaper Bank ay hindi bawasan ang buwanang halaga ng benepisyo para sa tulong sa pagkain o cash.

Ginagawa naming madali upang lumahok sa Diaper Bank: 

Makipag-ugnay sa HSA: Kung walang wastong government ID, nawala ang iyong EBT card, o may mga katanungan, tumawag sa mga CalWORK sa (415) 557-5100 o CalFresh sa (415) 558-4700.

Hindi pagtanggap CalWORKs or CalFresh? Matuto nang higit pa tungkol sa pareho at mag-apply ngayon.

Ang San Francisco Diaper Bank ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng HSA at Tulungan ang isang Ina Out, isang hindi pangkalakal na nakatuon sa pagtaas ng pag-access sa mga lampin para sa mga pamilya na nangangailangan.