Tahanan > Pakikipagsosyo Sa SFHSA > Mga Oportunidad sa Kontrata at Bid

Mga Oportunidad sa Kontrata at Bid

Mga Kahilingan para sa Mga Panukala (RFP), Mga Kahilingan para sa Kwalipikasyon (RFQ), at iba pang mga pagkakataon upang gumana sa amin.

Mga pagkakataon sa kontrata sa HSA

Bisitahin ang Opisina ng Kontrata ng San Francisco website para sa isang komprehensibong listahan ng mga bukas na bid ng HSA at mga pagkakataon sa kontrata.