Tahanan > Pakikipagsosyo Sa SFHSA > Mga mapagkukunan ng employer > Office of Economic and Workforce Development

Opisina ng Pagpapaunlad ng Pang-ekonomiya at Workforce (OEWD)

Nag-aalok ang Office of Economic and Workforce Development ng San Francisco ng iba't ibang mga programa at serbisyo sa trabaho bilang karagdagan sa mga pinamamahalaan ng HSA. 

Sinusuportahan ng Office of Economic and Workforce Development (OEWD) ang patuloy na sigla sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga kapitbahayan, negosyo, komersyal na koridor at manggagawa.

Ang mga programa ng OEWD ay may pananagutan sa pagpapalakas ng maraming magkakaibang kapitbahayan ng San Francisco at komersyal na korporasyon, na lumilikha ng isang klima sa negosyo kung saan ang mga kumpanya ay maaaring lumago at umunlad, at tinitiyak ang isang patuloy na mataas na kalidad ng buhay para sa lahat ng mga San Franciscans.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang punto ng pakikipag-ugnay para sa iba't ibang mga mahahalagang programa at serbisyo sa Lungsod, ang layunin ng OEWD ay tiyakin na ang San Francisco ay palaging magiging kung ano ito ngayon: isa sa mga pinakamahusay na lugar sa planeta upang mabuhay, magtrabaho, at maglaro.

Bisitahin ang website ng OEWD upang matuto nang higit pa.