Mga naka-archive na HSA Budget Documents

Impormasyon sa badyet mula sa mga nakaraang pagpupulong sa badyet ng komunidad.

Fiscal Year 2017-2018 at 2018-2019

Septiyembre 2017: Memo sa Mga Komisyon | Pagtatanghal ng Buod ng DHS | Pagtatanghal ng Buod ng DAAS

Kagawaran ng Human Services: Commission ng Human Services
Pebrero 16, 2017: Buod at Mga Detalye ng Budget | Mga Slider ng Pagtatanghal
Enero 26, 2017: Buod at Mga Detalye ng Budget | Mga Slider ng Pagtatanghal

Kagawaran ng Aging at Mga Serbisyo sa Pang-adulto:
Pebrero 15, 2017 (Commission of Aging and Adult Services Commission): Buod ng Budget at Mga Slide ng Pagtatanghal
Pebrero 1, 2017 (Komite sa Pananalapi): Buod ng Budget | Mga Slider ng Pagtatanghal

Taunang Pananalapi: 2016-2017 at 2017-2018

Fiscal Year 2015-2016 at 2016-2017

Fiscal Year 2014-2015 at 2015-2016

Fiscal Year 2013-2014 at 2014-2015

Taunang Pananalapi 2012-2013

Taunang Pananalapi 2011-2012

Taunang Pananalapi 2010-2011

Taunang Pananalapi 2009-2010

Taunang Pananalapi 2008-2009

Taunang Pananalapi 2007-2008