Tahanan > Pakikipagtulungan Sa HSA > Pag-uulat at Mga Form ng Kasosyo

Pag-uulat at Mga Form ng Kasosyo

Kung mayroon ka nang kapareha sa amin, gamitin ang mga system at form upang maproseso ang pagbabayad, oras ng pagsubaybay, at isagawa ang iba pang mahahalagang gawain.

Proyekto ng Sistema ng Pinansyal

Noong Hulyo 1, 2017, inilunsad ng Lungsod ang isang bagong sistema ng pananalapi at pagkuha, Project System ng Pinansyal (F $ P), upang palitan ang kasalukuyang mga sistema ng accounting at pagkuha. Kung mayroon kang isang kapareha sa amin, hinihikayat ka naming maging pamilyar sa F $ P.