Tahanan > Mga Patakaran sa Web at Pagkapribado > Patakaran sa Pag-access

Mga Pamantayan sa Pag-access at Mga Patnubay

Kinikilala ng Lungsod at County ng San Francisco ang obligasyon nito sa ilalim ng mga Amerikano na may Kapansanan sa Batas (ADA) at iba pang mga batas sa karapatang sibil na magbigay ng pantay na pag-access sa lahat ng mga programa at aktibidad ng Lungsod at County. Bilang isang resulta ang tanggapan ng Mayor on Disability at ang Disability Council ng Mayor ay inendorso ang batas sa pag-access sa Web na isinumite ng Department of Technology (DT) upang matiyak na ang bawat isa sa mga Web site ng City ay maa-access sa mga taong may kapansanan.

Sa core ng mga pamantayan sa Pag-access sa Web ng DT ay ang pag-ampon ng mga patnubay ng Seksyon 508 ng US Federal Access Board.

Bakit Mahalaga ang Pag-access

  1. Humigit-kumulang 20% ​​ng populasyon ng US ay nangangailangan ng ilang anyo ng teknolohiyang tumutulong sa pag-browse sa online na nilalaman
  2. Kinakailangan ng US Federal Access Board ang lahat ng mga site ng gobyerno, kabilang ang mga website ng Lungsod at County ng San Francisco na sumunod sa Seksyon 508 Mga Patnubay sa Pag-access.
  3. Ang pagsunod sa Seksyon 508 Mga Alituntunin ay magpapahintulot sa mga gumagamit na may mga kapansanan, gumagamit ng teknolohiyang tumutulong, pantay na pag-access sa nilalaman sa online