Tahanan > Mga Serbisyo > Pagkuha + Magbigay ng Kapangyarihan > Mga Pakinabang at Mga Mapagkukunan ng DAS

Kagawaran ng Disability at Aging Services (DAS) Mga Pakinabang at Mga Mapagkukunan ng DAS

Alamin ang tungkol at mag-apply para sa mga magagamit na serbisyo sa isang tawag lamang o pagbisita sa Hub. 

Tingnan ang aming komprehensibo Gabay sa Mga Mapagkukunan ng DAS sa lahat ng serbisyo para sa mga matatanda at mga taong may kapansanan.

Tungkol sa Hub

Sa pamamagitan ng isang tawag o pagbisita sa Hub, ang mga matatanda at taong may mga kapansanan ay maaaring matuto tungkol sa mga magagamit na serbisyo sa buong Lungsod at mag-aplay din para sa ilang mga serbisyo ng DAS.

Pinamamahalaan ng Hub ang hotline para sa Mga Serbisyo sa Proteksiyon para sa Pang Adult at kinukumpleto ang mga aplikasyon para sa mga serbisyo na kinabibilangan ng:

Nagbibigay kami ng suporta para sa mga wika, kabilang ang English, Cantonese, Mandarin, Spanish, Vietnamese, Japanese, at Tagalog.