Tahanan > Mga Serbisyo > Pagkuha + Magbigay ng Kapangyarihan > Health Program Counselling at Advocacy Program (HICAP)

Health Program Counselling at Advocacy Program (HICAP)

Kung ikaw ay isang residente ng San Francisco na tumatanggap ng Medicare o malapit nang makatanggap ng Medicare, makakatulong ang HICAP sa iyo na mapakinabangan ang iyong mga benepisyo sa kalusugan. Kami mag-alok ng tagapayo sa mamimili sa Medicare, mga patakaran ng suplemento ng Medicare, Mga Organisasyon ng Pangangalaga sa Kalusugan (HMO), at pang-matagalang seguro sa pangangalaga.

Ang mga tagapayo ng HICAP ay sinanay na tulungan ka sa pag-file ng mga claim sa Medicare at pribadong seguro at / o paghahanda ng mga apela sa Medicare, kung ang iyong paghahabol ay tinanggihan. Kung isinasaalang-alang mo ang pagbili ng seguro sa pangangalaga ng pangmatagalang o insurance ng suplemento ng Medicare, makakatulong ang HICAP Counselors sa iyo na ihambing ang mga patakaran at ipaliwanag kung anong mga serbisyo ang ibinibigay ng bawat patakaran.

Karagdagang Impormasyon

Tulong sa Sarili para sa Matatanda
601 Jackson Street 2nd Floor,
San Francisco, CA 94133
(415) 677-7520 or (800) 434-0222