Tahanan > Mga Serbisyo > Pag-aalaga ng Bata + Serbisyo sa Pamilya > 24-Hour Crisis Line para sa mga Magulang

24-Hour Crisis Line para sa mga Magulang

Ang TALK Line (415-441-Mga Bata) ay isang linya ng krisis at pagpapayo para sa mga magulang na sinasagot ng isang live na tao 24 na oras bawat araw, araw-araw.

Nakaramdam ng stress? Tumawag sa linya ng TALK sa (415) 441-KIDS (415 441-5437-) para sa suporta, impormasyon, mga referral sa serbisyo, o upang makakonekta lamang sa isang taong makikinig. Ang TALK Line ay isang programa ng Safe & Sound at nag-aalok ng mahabagin na suporta sa telepono sa mga magulang at tagapag-alaga ng mga bata na wala pang 18 taong gulang sa Bay Area. Nagpapatakbo ang TALK Line ng buong oras at may tauhan ng mga may kasanayang boluntaryo na nagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng maraming hamon na natagpuan sa buhay at pagiging magulang. 

Dagdagan ang nalalaman sa pamamagitan ng pagbisita sa Website ng Safe & Sound.