In-Home Supportive Services (IHSS) Magbigay ng Mga Serbisyo sa Loob ng Bahay

Kapag naging IHSS Provider ka, makakakuha ka ng suweldo at mga benepisyo sa trabaho para magtrabaho para sa isang IHSS Recipient na maaaring miyembro ng pamilya, kaibigan, o referral. Maaaring kabilang sa mga uri ng pangangalaga ang paliligo, pagbibihis, paghahanda ng pagkain at paglilinis, light housekeeping, paglalaba, at pamimili. Pamamahalaan ng iyong IHSS Recipient ang iyong iskedyul ng trabaho at pipirmahan ang iyong mga timesheet. Tingnan ang COVID-19 mga kinakailangan sa bakuna.

Maging isang IHSS Provider

Kasama ang mga steps at materyales upang makumpleto ang iyong proseso ng aplikasyon.

Matuto Nang Higit pa

Mga Timesheet, Overtime, at Sick Pay

Kasama kung paano at kailan mababayaran para sa mga regular na oras, obertaym, oras ng paglalakbay, at hindi pumasok dahil ikaw ay nagkasakit.

Matuto Nang Higit pa

Mag-respond sa Mga Timesheet Violations

Kasama kapag nabigyan violations at kung paano iapela ang mga ito.

Matuto Nang Higit pa

Kumuha ng Mga Benefits at Coverage

Kasama ang health insurance, Workers' Compensation, at union membership.

Matuto Nang Higit pa

Pamahalaan ang Iyong IHSS Provider Status

Kasama ang paghahanap ng isang Care Recipient, training, pagbabago ng address, at mga form sa buwis.

Matuto Nang Higit pa

Mga Pagsasanay sa Provider ng IHSS

Mag-sign up para sa mga pagsasanay ng IHSS Provider para mapahusay ang iyong mga kasanayan sa pangangalaga.

Matuto Nang Higit pa