In-Home Supportive Services (IHSS) Tumanggap ng Mga Serbisyo sa Tahanan

Kapag naging kwalipikado ka para sa IHSS, maaari kang makatanggap ng tulong nang wala o maliit na halaga sa pagpapaligo, pagbibihis, paghahanda at pagligpit ng pagkain, tulong sa paggamit ng banyo, light housekeeping, paglalaba, at pamimili. Bilang karagdagan, magiging responsable ka sa pagkuha, pangangasiwa, at pag-iskedyul ng iyong mga IHSS Provider, at para sa pagpirma sa kanilang mga timesheet.

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?