Mga Serbisyo sa Kapansanan + Pagtanda Tulong sa Ligal

Iba pang mga Mapagkukunan ng

Nag-aalok kami ng iba pang mga mapagkukunan para sa pag-access at adbokasiya. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga ito at iba pang kaugnay na mapagkukunan, tumawag sa Mga Hub ng Mga Pakinabang at Mapagkukunan ng DAS at (415) 355-6700.

  • Pagpapayo sa bahay at adbokasiya: Mga serbisyo na naglalayong mapabuti ang sitwasyon ng pabahay para sa mga matatanda at mga nasa hustong gulang na may mga kapansanan.
  • Adbokasiya sa pangangalaga sa bahay: Mga pagsisikap na maitaguyod ang isang maayos at madaling tumugon na sistema ng pangangalaga sa bahay upang pinakamahusay na mapaglingkuran ang mga matatanda at mga nasa may hustong gulang na may mga kapansanan.
  • Mga karapatan ng mga nasa Pangmatagalang pangangalaga : Ang impormasyon sa mga pangunahing karapatan na ginagarantiyahan sa iba't ibang mga serbisyo sa pangmatagalang pangangalaga sa Lungsod.
  • Paaralan sa kaligtasan ng buhay para sa matanda at may- kapansanan: Ang mga serbisyo sa pagsasanay para sa mga nakatatanda at mga taong may kapansanan upang epektibong ma-access ang mahahalagang mapagkukunan ng komunidad.
Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?